Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

Theo thông báo số 3555/TB-ĐHKT của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022
   Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-ĐHKT ngày 18/10//2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với bậc đào tạo sau đại học;
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2020-2021 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội, cụ thể như sau:
1. Đối tượng nộp: Nghiên cứu sinh các khóa.
2. Mức thu năm học 2021-2022:
2.1 Học phí đối với các học viên trong nước:
- Học phí đào tạo Tiến sĩ: 24.500.000 đồng/NCS/năm.
- Học phí môn học các môn học ngoài ngành đối với Nghiên cứu sinh:
1.225.500 đồng/ tín chỉ
- Học phí môn học các môn học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng lớp các môn học, làm lại luận án đối với Nghiên cứu sinh: 820.000 đồng/ tín chỉ
2.2 Học phí đối với các học viên người nước ngoài:
- Học phí đào tạo Tiến sĩ: 41.700.000 đồng/NCS/năm.
- Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng lớp các môn học, làm lại luận án đối với Nghiên cứu sinh: 1.390.000 đồng/ tín chỉ
3. Thời gian thu: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021
4. Hình thức nộp học phí:
- Nghiên cứu sinh nộp/ chuyển học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng BIDV theo nội dung:
* Đơn vị thụ hưởng: : TRUONG DH KINH TE DH QUOC GIA HA NOI
* Số tài khoản: 22210007559999 tại BIDV chi nhánh Thanh Xuân
* Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten ...]/[ngày sinh ..…]/[lớp, ngành …-khóa]/học phí năm … (ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)
(ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)
Ví dụ: HV15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 K25 TCNH nộp học phí năm 2
5. Chứng từ thu: Nghiên cứu sinh nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.
6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách nghiên cứu sinh chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng đào tạo để xét điều kiện công nhận kết quả học tập, nghiên cứu và điều kiện dự thi kết thúc các môn học năm học 2021-2022.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây. 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.24) 37547506 - Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn
Top