Thông báo: Kết quả đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Theo thông báo số 3641/ĐHKT-KHTC về kết quả đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học
   Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 tính đến hết ngày 10/11/2021.
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 01)
2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 02)
Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 30/11/2021.
Sinh viên có thể tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ I năm học 2021-2022 trên cổng thông tin một cửa: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn/
>> Xem chi tiết thông báo tại đây. 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.24) 37547506 - Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn
Top