Sách: Sản xuất hiệu suất cao - kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam

Cuốn sách “Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam” được sử dụng là học liệu tham khảo của các học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh doanh và là Học liệu tham khảo của học phần Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp nâng cao thuộc Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Tác giả: PGS.TS. Phan Chí Anh và TS. Nguyễn Thu Hà (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội

Số trang: 254 trang       

Khổ sách: 16 x 24 cm

Giá tiền: 119.000 VND

 ISBN: 9786046536697

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của dự án áp dụng mô hình sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing - HPM), Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN biên soạn cuốn sách chuyên khảo Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế , thực trạng và hàm ý cho Việt Nam.

Kể từ năm 2020 đến nay, cuốn sách Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam” đã được sử dụng là học liệu tham khảo của các học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh doanh và là Học liệu tham khảo của học phần Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp nâng cao thuộc Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Cuốn sách gồm 9 chương:

  • Chương 1: Các thách thức của lĩnh vực sản xuất chế tạo trong thế kỷ XXI trên thế giới và Việt Nam
  • Chương 2: Khái niệm và mô hình quản trị sản xuất hiệu suất cao
  • Chương 3: Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hành HPM tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ
  • Chương 4: Hoạt động quản trị theo mô hình sản xuất hiệu suất cao tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam
  • Chương 5: So sánh và đánh giá khoảng cách về trình độ quản trị sản xuất tại Việt Nam và quốc tế
  • Chương 6: Chiến lược sản xuất và phát triển bền vững tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
  • Chương 7: Phát huy yếu tố con người để nâng cao độ linh hoạt tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
  • Chương 8: Thực tiễn quá trình phát triển sản phẩm mới tại các doanh nghiệp sản xuất trên thế giới
  • Chương 9: Thực hành quản trị chuỗi cung ứng tại một số doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

 

Liên hệ mua sách: Ms. Thu Hà, ĐT: 0982898582, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 303 Nhà E5, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

UEB_net
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.24) 37547506 - Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn - http://ueb.vnu.edu.vn
Top